Vi Tilbyder

Træundersøgelser kan omhandle mange aspekter:


Træundersøgelser


Undersøgelse af såvel ældre som nyplantede træer

Bedømmelse af træernes sundhed og vitalitet

Måling af råd i stamme og rodudløb

Undersøgelse af jordbund og andre vækstforhold

Undersøgelse for sygdomme

De indsamlede data samles i skemaer. 

 

 

En træundersøgelse munder ud i en handlingsplan med anbefalinger til træet fremtidige pleje.

 

 

Handlingsplaner

 

 

 

Handlingsplaner indeholder to elementer

 

Træerne klassificeres efter deres sundhedstilstand og forventede livslængde

Klassificering kan på et kort over træbestanden markeres med forskellige farver. 

Herved kan også personer, som ikke er fagligt kyndige, få et overblik over træernes sundhedstilstand og fremtidsmuligheder

 

Handlingsplaner kan omhandle alt fra enkeltstående bevaringsværdige træer til store anlæg i parker og haver.


Gamle træer ønskes ofte bevaret ved nybyggeri

for at give karakter og miljø

 

Rådgivning om

Træer på byggepladser

 


Det er vigtigt, at der allerede i planlægningsfasen træffes beslutning om, hvilke træer man ønsker at bevare


BySkovbrug undersøger hvilke træer, der ud fra et biologisk synspunkt er bevaringsværdige, om der er den nødvendige plads til at bevare træerne - samt rådgiver om de foranstaltninger der skal træffes, for at træerne kan overleve under og efter byggeperioden

Touch trees!

Dr. Alex L. Shigo 

Faglig opgradering til professionelle og lægfolk

 

Kurser tilpasset jeres behov

 

Træbeskæring


Gennemgang af træets opbygning og fysiologi - til forståelse af den egentlige beskæring.

Teoretisk træbeskæring med hovedvægt på opbygningsbeskæring, baseret på Dansk Træplejeforenings guide "Beskæring af træer".

Rig mulighed for at afprøve teorien i praksis ved selv at anvende saks og sav på udvalgte træer.


Træplantning

Kursets teoretiske del er baseret på Dansk Træplejeforenings guide "Plantning af træer".

Rodens fysiologi. Jord og plantehuller. Plantning. Vedligeholdelse.

Opbygningsbeskæring.

Rig mulighed for at afprøve teorien i praksis ved selv at plante træer med barrod og klump.


Beskæring af buske

Det korrekte beskæringssnit.

Gennemgang af beskæringstyper anvendt på forårs-, sommerblomstrende og stedsegrønne buske.

Rig mulighed for at afprøve teorien i praksis ved selv at beskære forskellige buskarter.


Kurserne er opdelt i en teoretisk og en praktisk del og afholdes i samarbejde med Hortonom Carsten Visler

Nærmere information og booking:

Grønne kurser

Find risikotræerne inden det er for sent.

 

Bogsalg


”Farlige svampe på træer” 

er en enkel fotoguide om 13 farlige svampe på træer.


Bogen er beregnet for den ikke svampekyndige praktiker, som færdes mellem træerne til daglig. Svampene identificeres ved billeder i stedet for en besværlig bestemmelsesnøgle. Observerer man en svamp, der ligner en af de afbillede, kontakter man en svampekyndig person.


Guiden (20 sider) er trykt på vandfast papir og er med spiralryg, så den er velegnet til brug i marken. Formatet er A5, som let kan være i bilens handskerum. 


Bestil via kontaktformularenPartnere

BySkovbrug

v/forstkandidat Bent Overby

Absalonsvej 3

2990 Nivå

Mobil. 4045 5680

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED