BySkovbrug

v/Forstkandidat Bent Overby

Vejenbrødvej 74

2980 Kokkedal

Tlf. 4914 1680

Mobil. 4045 5680

e-mail: overby@byskovbrug.dk

           

  

 

         

 Træer på byggepladser

  1. Gamle træer ønskes ofte bevaret ved nybyggeri for at give karakter og miljø

  2. Det er vigtigt, at der allerede i planlægningsfasen træffes beslutning om, hvilke træer man ønsker at bevare

  3. Jeg kan undersøge hvilke træer, der ud fra et biologisk synspunkt er bevaringsværdige, og om der er den nødvendige plads til at bevare træerne, samt rådgive om de foranstaltninger der skal træffes, for at træerne kan overleve under og efter byggeperioden

Træundersøgelser  Registrering af træer Handlingsplaner 

Kurser

Tilbage til forsiden

Træplantning

Træfældning

Beskæring og pleje

Værktøj