BySkovbrug

v/Forstkandidat Bent Overby

Vejenbrødvej 74

2980 Kokkedal

Tlf. 4914 1680

Mobil. 4045 5680

e-mail: overby@byskovbrug.dk

           

 Træundersøgelser

 1. Undersøgelse af såvel ældre som nyplantede træer
 2. Bedømmelse af træernes sundhed og vitalitet
 3. Måling af råd i stamme og rodudløb
 4. Undersøgelse af jordbund og andre vækstforhold
 5. Undersøgelse for sygdomme
 6. De indsamlede data samles i skemaer. 
  Der gives forslag til fremtidig pleje

 

Farlige træer

 1. Træer kan være farlige på grund af indre råd, dårlig kronebygning, tidligere
  styning, rodskader i forbindelse med anlægsarbejder og meget mere
 2. Farlige træer registreres, og der gives forslag til behandling

 

Registrering af træer

 1. Kort over et område med placering af træerne, nummerering, træart og kronens projektion på jorden
 2. Kombineres ofte med en træundersøgelse

 

Handlingsplaner

 1. Træerne klassificeres efter deres sundhedstilstand og forventede livslængde
 2. Klassificering kan på et kort over træbestanden markeres med forskellige farver. 
  Herved kan også personer, som ikke er fagligt kyndige, få et overblik over træernes sundhedstilstand og fremtidsmuligheder

 

Kurser

 1. Jeg afholder kurser i træbeskæring og træplantning med udgangspunkt i træets biologi
 2. Kurserne består af såvel en teoretisk som en praktisk del
 3. Kurserne kan sammensættes efter kundens behov

 

                                                                                                                             

Tilbage til forsiden

Træer på byggepladser

Træplantning

Træfældning

Beskæring og pleje

Værktøj